Zarząd Spółki AMBER BALTIC CLUB Sp. z o.o. z siedzibą w Kołczewie oraz Zarząd Spółki AMBER BALTIC GOLF Sp. z o.o. z siedzibą w Łuskowie, na podstawie art. 500 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłaszają plan połączenia poprzez przejęcie spółki AMBER BALTIC GOLF sp. z o.o. przez spółką AMBER BALTIC CLUB sp. z o.o., uzgodniony i sporządzony dnia 28 stycznia 2021 r. o następującej treści: