Turniej 3-dniowy - Dzień startu: Czwartek - Format: Strokeplay

 

Turniej Polonia Cup 2019 odbędzie się w Amber Baltic Golf Club po raz dwudziesty czwarty i jest najstarszym cyklicznym turniejem amatorskim w Polsce.

Ogromny sukces poprzednich edycji tego turnieju powoduje zwiększające się z roku na rok zainteresowanie tą imprezą.

Ideą powstania turnieju Polonia Cup była integracja środowiska polskich golfistów z „golfową Polonią” oraz z grającymi w golfa cudzoziemcami, zawodowo lub rodzinnie związanymi z naszym krajem. W każdej z edycji turnieju specjalny puchar i nagrodę otrzymuje najlepszy golfista - Polonus, a zwycięzcy są wyłaniani w kategorii kobiet, mężczyzn i juniorów.

Sponsorem Tytularnym tegorocznej edycji turnieju został autoryzowany dealer Volvo firma Auto Bruno.

Turniej odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Polskiego Związku Golfa.

 

 

Dane do przelewu Amber Baltic Club sp. z o.o. Bałtycka 13, 72-514 Kołczewo Bank Spółdzielczy,
nr konta: IBAN PL86 9393 0000 0018 1480 2000 0010
SWIFT: GBWCPLPP

regulamin

XXIV  Polonia Cup by Volvo Auto Bruno
8-10.08.2019
REGULAMIN TURNIEJU ZASADY GRY

 1. Zawody będą rozgrywane według Reguł Golfa zatwierdzonych przez R&A Rulet Limited oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.
 2. Piłki używane do gry w Turnieju muszą być zarejestrowane na liście Conforming Golf Balls zatwierdzonej przez R&A.
 3. Zawodnicy muszą być ubrani w koszulki z kołnierzykiem. Wymagane są buty golfowe. Noszenie jeansów jest zabronione.
 4. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany regulaminu turnieju  przed rozpoczęciem pierwszej rundy turnieju .Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.abgc.pl  oraz wywieszona w biurze zawodów.
 5. Zdawanie kart wyników
  1. Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza , którego jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i  kompletnych wyników oraz  za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Zawodów  przez osobę wskazaną przez  Komitet Turnieju  w czasie do 15 minut  od zakończenia rundy .
  2. Jeżeli zawodnik nie zda  swojej karty zgodnie z powyższym zapisem , może zostać zdyskwalifikowany , chyba , że okoliczności  dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary ( Reg.6-6.b).
  3. Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oznacza „ oficjalne ogłoszenie wyniku”.
 6. Format Turnieju - Zawody odbywają się w formacie 54 dołki Stroke play w dwóch kategoriach: brutto i netto

07 sierpnia

Runda treningowa

8 sierpnia

18 dołków Stroke play

9 sierpnia

18 dołków Stroke play - cut

10 sierpnia

18 dołków Stroke play
90 graczy i wyniki równorzędne

 1. Uprawnieni do gry w turnieju- amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited.

-     zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG na dzień rejestracji do turnieju
-     zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP

 1. Zawody są rozgrywane w formule "open" - dopuszczony jest udział zawodników z krajów innych niż Polska pod warunkiem, że spełniają formalne wymagania co do czasu zgłoszenia i limitu Hcp.
 2. Limit handicapu wynosi: dla mężczyzn 24, dla kobiet 28
 3. Limit zawodników: 168 osób.
 4. Tees: panowie – żółte tees, panie – czerwone tees. Juniorzy i juniorki do lat 12 (na 01.01.2019) – czerwone tees. Panowie, którzy ukończyli 70 lat (ukończone na dzień 01.01.2019) – obowiązkowo czerwone tees.
 5. Kolejność startu pierwszego i drugiego dnia będzie ustalana na podstawie losowania zawodników w poszczególnych grupach HCP( pierwsza grupa HCP 0-9.0, druga grupa HCP 9.1 – 18.0, trzecia grupa HCP 18.1-28 ) . Komitet może zezwolić na jednoczesny start z tees 1 i 10. Komitet nie będzie brał pod uwagę indywidualnych żądań zmian czasu startu jeśli nie zostały one zgłoszone do Komitetu Turnieju do dnia 06.08.2019 do godz. 12:00.
 6. Każdy zawodnik powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu wyznaczonym przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikującej (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia. Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu.
 7. Szczególnemu nadzorowi podlegać będzie tempo gry co do zgodności z tabelą czasów. Karą za opóźnianie gry dla zawodnika jest:

-  pierwsze wykroczenie – 1 uderzenie karne
-  drugie wykroczenie – 2 uderzenia karne
-  następne - dyskwalifikacja.
14. Dogrywka - w przypadku równych wyników decydujących o pierwszym miejscu w kategorii brutto         odbędzie się dogrywka w systemie "nagłej śmierci" zaraz po zakończeniu rundy zasadniczej. Dogrywka zaczyna się od dołka nr 1,2,9  do momentu wygrania dołka przez któregoś z zawodników.  O pozostałych miejscach nagradzanych (2 i 3 miejsce) rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek pola ostatniej rundy.

15. Zawieszenie gry:

 

 • ze względu na złą pogodę:
 • jeżeli Komitet Turnieju podejmie decyzję, iż warunki uniemożliwiają grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.
 • Jeżeli nie będzie możliwe rozegranie przynajmniej jednej rundy (18 dołków) turniej będzie anulowany.

b) z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do reg. 6-8B)
-  jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.

 • sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:

 

 • natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny,
 •  przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny,                                        
 • wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny.
 • Używanie środków dopingujących jest niedozwolone.
 • Używanie sprzętu elektronicznego m.in. walkie-talkie, telefony komórkowe, pagery jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.
 1. Gracze podczas tego turnieju mogą używać urządzeń  do pomiaru odległości .Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia do  wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących  mieć wpływ na jego grę ( np. stopień nachylenia terenu , prędkość wiatru itp. ) , narusza Regułę 14-3.
 2. Wózki golfowe samojezdne (typu melex)
 • używanie wózków golfowych samojezdnych podczas rundy regulaminowej jest zabronione. Komitet Organizacyjny Turnieju może zezwolić na używanie samojezdnych wózków golfowych w uzasadnionych przypadkach.
 • Kara za złamanie reguły: dwa punkty karne za każdy dołek, na którym to nastąpiło; maksymalna kara podczas jednej rundy: cztery uderzenia. Jeżeli złamanie tej reguły miało miejsce między dwoma dołkami, kara dwóch uderzeń wymierzona jest na drugim dołku
 1. Punkty rankingowe za udział w Polonii Cup zostaną przyznane członkom PZG zgodnie z Regulaminem Rankingu PZG.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE / REJESTRACJA

 1. Zgłoszenia mogą być dokonywane poprzez stronę www.abgc.pl, pzgolf.pl, osobiście w recepcji klubu, telefonicznie pod nr 514 021 218, 91 3265110 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. fomularze do pobrania: z Fomularz
 3. Zawodnicy zgłoszeni do Turnieju muszą odpowiadać Statusowi Golfisty Amatora.
 4. Udział w turnieju należy potwierdzić nie później niż do 1.08.2019 do godziny 16:00.
 5. Opłata wpisowa wynosi: dla gości 570 PLN , dla gości juniorów 350 PLN, dla członków ABGC 360 PLN, dla członków ABGC juniorów 250 PLN. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest wniesienie opłaty do dnia 1.08.2019
 6. Po upływie terminu zgłoszenia jeżeli nie zostanie osiągnięty limit zawodników uprawnionych do gry organizator ma prawo przyjąć zawodników nie spełniających wymogów formalnych lecz nie więcej niż do górnego limitu graczy, a o kolejności przyjmowania zawodników decyduje lepszy Hcp zawodnika. 
 7. Dane do przelewu Amber Baltic Club sp. z o.o. Bałtycka 13, 72-514 Kołczewo Bank Spółdzielczy,
  nr konta: IBAN PL86 9393 0000 0018 1480 2000 0010
  SWIFT: GBWCPLPP

 

TROFEA I NAGRODY
 
Zwycięzcą turnieju zostaje gracz (który ukończył 18 lat), który grając z przypisanych regulaminem tee uzyska najmniejszą ilość uderzeń podczas trzech rund turnieju.

Trofea i nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach:

 • Stroke play brutto – klasyfikacja generalna
  • Zwycięzca Polonii Cup
  • panowie za 1-sze, 2-gie i 3-cie miejsca
  • panie za 1-sze, 2-gie i 3-cie miejsca
  • juniorzy (do lat 18 na 01.01.2019) kat. łączna dla dziewcząt i chłopców) za 1-sze miejsce
  • seniorzy (powyżej 50 lat na dzień 01.01.2019)  kat.  kobiet za 1-sze miejsce, kat. mężczyzn za 1-sze,
  • super senior (powyżej 70 lat na dzień 01.01.2019 kat. łączna kobiet i  mężczyzn)  za   1–sze miejsce
  • najlepszy zawodnik Polonii
 • Stroke play netto – klasyfikacja łączna dla wszystkich zawodników (po trzech rundach turnieju)
  •  za 1-sze, 2-gie i 3-cie miejsce
   • Nagrody w konkursach „Longest Drive” i „Nearest to the pin”  dla kobiet i mężczyzn

W uzasadnionych przypadkach  Komitet ma prawo do innego rozdziału nagród.

 

KOMITET TURNIEJU

Powołuje się Komitet Turnieju w składzie:

1. Bartłomiej Trojanowski - Członek Honorowy

Fleet Sales KeyAccount Manager

2. Rafał Mizreski - Dyrektor Turnieju

3. Andrzej Kaliński - Członek Zarządu

4. Mirosław Kaczmarek - Członek Zarządu

5. Krzysztof Góra - Sędzia

 

Komitet Turnieju wspólnie z sędziami będzie podejmował wszelkie decyzje dotyczące organizacji i przebiegu Turnieju oraz interpretował wszelkie zasady organizacji ww. Turnieju z Regułami Golfa.
Przewodniczący Komitetu Turnieju w szczególnych przypadkach ma prawo do zmiany składu Komitetu Turnieju

lista startowa 2 runda

 

Gr. Godz. Dołek Naziwsko i imię Klub Płeć HCP
             
1 08:00 1 Reda Mirosław First Warsaw Golf & Country Club M 10
Zieliński Grzegorz Golf Park Józefów M 10
Dudziński Marcin Olympic Golf Club M 8,9
Brodowska Małgorzata Tokary Golf Club K 10,6
             
2 08:00 10 Wentland Andrzej Modry Las Golf Club M 11,7
Stanisławski Jerzy Kalinowe Pola Golf Club M 13,6
Zalewski Krzysztof Modry Las Golf Club M 14
Majewski Ryszard Modry Las Golf Club M 17,7
             
3 08:12 1 Kolep Franz Golf Club Seddiner See M 18,1
Woltersom Alexander Binowo Park Golf Club M 9,1
Kamiński Dariusz Tyski Klub Golfowy M 11,8
Wawrzyński Mariusz Kamień Country Club M 12,9
             
4 08:12 10 Rottau Henryk Toya Golf & Country Club Wrocław M 14,9
Duda Konrad Klub Golfowy Wierzchowiska M 15,1
Werens Józef Kalinowe Pola Golf Club M 12,7
Cesarz Adam Śląski Klub Golfowy M 13,2
             
5 08:24 1 Siewiera Grzegorz Mazury Golf & Country Club M 11,4
Folta Zbigniew Sierra Golf Club  M 10,7
Siwon Marian Opolski Klub Golfowy M 11,2
Zadrożny Kazimierz Toya Golf & Country Club Wrocław M 12,1
             
6 08:24 10 Heitman Udo GC Varus Niedersachen M 10,6
Pietryga Bartosz Wielkopolski Klub Golfowy M 15,1
Rapca Henryk Modry Las Golf Club M 13,4
Jędrzejczyk Józef Jerzy Sobienie Królewskie Golf & Country Club M 15,3
             
7 08:36 1 Michałowski Marek First Warsaw Golf & Country Club M 11,9
Warwas Dariusz PAGA M 10
Konieczny Jan Wielkopolski Klub Golfowy M 11,2
Chyziak Jacek Kalinowe Pola Golf Club M 10,4
             
8 08:36 10 Komorowski Włodzimierz Wielkopolski Klub Golfowy M 16,7
Sławek Wiesław Royal Kraków Golf & Country Club M 14,6
Sech Łukasz Waremunde Golf Club M 16,9
Bujas Marian Śląski Klub Golfowy M 13,5
             
9 08:48 1 Korbasiewicz Maciej Krakowski Klub Golfowy 2002 M 11,5
Sadka Bogdan Amber Baltic Golf Club M 12,4
Lampart Roman Kamień Country Club M 10
Iwanowski Paweł Toya Golf & Country Club Wrocław M 9,4
             
10 08:48 10 Kokocinska Jarek FESLOV GK M 10,7
Pawlik Andrzej Krakowski Klub Golfowy 2002 M 8,2
Konieczna Sławomira Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie K 12,1
Arys Karol Binowo Park Golf Club M 11,4
             
11 09:00 1 Lehnigk Kay Baltic Hills M 7,5
Kunc Leszek Keysborough Golf Club M 7,2
Dydyński Paweł Krakowski Klub Golfowy 2002 M 5
Mendak Kazimierz Binowo Park Golf Club M 8,2
             
12 09:00 10 Kazimieruk Krzysztof Kalinowe Pola Golf Club M 12,1
Sobolewski Ryszard Tokary Golf Club M 14,2
Masztalerz Krzysztof Wielkopolski Klub Golfowy M 15,5
Jaros Rafał Modry Las Golf Club M 11,9
             
13 09:12 1 Leonardi Grzegorz Open Golf Club M 8,8
Odzimek Maciej Wielkopolski Klub Golfowy M 5,8
Rzęsa Ryszard Modry Las Golf Club M 10,7
Swatowski Jozef Seaview M 7,2
             
14 09:12 10 Szkudlarek Maciej Play Golf Club M 18,8
Lubka Zbigniew Wielkopolski Klub Golfowy M 13,8
Meyer Gerald Golf in Wall M 15,9
Szymański Adam Royal Kraków Golf & Country Club M 18,5
             
15 09:24 1 Credner Karl Golf Club Seddiner See M 15,7
Gawroński Eryk Amber Baltic Golf Club M 8,1
Konopka Henryk Tokary Golf Club M 4,2
Hałas Przemysław Kalinowe Pola Golf Club M 8,4
             
16 09:24 10 Staszowski Jerzy First Warsaw Golf & Country Club M 17,7
Szmidt Beata Toya Golf & Country Club Wrocław K 10,5
Jaklund Anette Binowo Park Golf Club K 14,2
Łącki Artur Amber Baltic Golf Club M 20,4
             
17 09:36 1 Wojtowicz Jaroslaw Szwecja M 9,6
Duczmal Marianna Wielkopolski Klub Golfowy K 4,4
Sokolowski Marek PGA Polska M 0
Czerkawski Mariusz First Warsaw Golf & Country Club M 5,1
             
18 09:36 10 Więckowski Paweł Kalinowe Pola Golf Club M 14,4
Marszałek Sławomir Golf Park Józefów M 12,1
Kokocinska Irena FESLOV GK M 11,7
Wawrzyńska Beata Kamień Country Club K 16,7
             
19 09:48 1 Grzelak Paweł Amber Baltic Golf Club M 10,3
Śladowski Michał Mazury Golf & Country Club M 4
Flynn Billy Golf Club Seddiner See M 9,2
Gawroński Grzegorz Amber Baltic Golf Club M 4,8
             
20 09:48 10 Bazyly Paweł Bydgoski Klub Golfowy M 16,3
Izbicki Marzena GC Varus Niedersachen K 14,6
Izbicki Wojciech GC Varus Niedersachen M 18,8
             
21 10:00 1 Stasiak Andrzej Klub Golfowy Wierzchowiska M 6,7
Wojnowski Mikołaj Royal Golf Club Wilanów M 5
Hjalm Christer Szwecja M 4
Mills Errol Armada Golf Club M 6
             
22 10:00 10 Smaga Aleksandra Olympic Golf Club K 21,2
Chrząstek Józef Śląski Klub Golfowy M 11,2
Kaminski Anna Golf Club Eschenried K 20,9
             
23 10:12 1 Konieczny Mariusz Amber Baltic Golf Club M 4,8
Sęk Ireneusz Kalinowe Pola Golf Club M 3,2
Kamiński Robert Amber Baltic Golf Club M 4,2
Misnik Ekaterina Moscow Country Club K 4,5
             
24 10:12 10 Wenclewicz Adam Malmö-Burlöv GK M 13
Karwacka-Pawul Agnieszka Royal Golf Club Wilanów K 17,4
Kamińska Monika Tyski Klub Golfowy K 20,7

Wyniki stroke play brutto
Pozycja Nazwisko i imię Klub HCP R1 R2 R3 Suma
1 Kamiński Robert Amber Baltic Golf Club 4,2 72 71   143
2 Misnik Ekaterina Moscow Country Club 4,5 74 75   149
3 Sęk Ireneusz Kalinowe Pola Golf Club 3,2 73 77   150
T4 Konieczny Mariusz Amber Baltic Golf Club 4,8 80 75   155
T4 Mills Errol Armada Golf Club 6 76 79   155
T6 Hjalm Christer Szwecja 4 79 77   156
T6 Stasiak Andrzej Klub Golfowy Wierzchowiska 6,7 80 76   156
T6 Wojnowski Mikołaj Royal Golf Club Wilanów 5 72 84   156
T9 Śladowski Michał Mazury Golf & Country Club 4 79 78   157
T9 Flynn Billy Golf Club Seddiner See 9,2 78 79   157
T9 Grzelak Paweł Amber Baltic Golf Club 10,3 77 80   157
12 Gawroński Grzegorz Amber Baltic Golf Club 4,8 80 78   158
T13 Wojtowicz Jaroslaw Szwecja 9,6 77 82   159
T13 Sokolowski Marek PGA Polska 0 81 78   159
T15 Czerkawski Mariusz First Warsaw Golf & Country Club 5,1 79 81   160
T15 Credner Karl Golf Club Seddiner See 15,7 78 82   160
T15 Duczmal Marianna Wielkopolski Klub Golfowy 4,4 77 83   160
T15 Gawroński Eryk Amber Baltic Golf Club 8,1 81 79   160
T19 Hałas Przemysław Kalinowe Pola Golf Club 8,4 80 81   161
T19 Konopka Henryk Tokary Golf Club 4,2 81 80   161
21 Swatowski Jozef Seaview 7,2 76 86   162
22 Rzęsa Ryszard Modry Las Golf Club 10,7 80 83   163
T23 Odzimek Maciej Wielkopolski Klub Golfowy 5,8 86 78   164
T23 Leonardi Grzegorz Open Golf Club 8,8 81 83   164
25 Mendak Kazimierz Binowo Park Golf Club 8,2 82 83   165
26 Lehnigk Kay Baltic Hills 7,5 83 83   166
27 Dydyński Paweł Krakowski Klub Golfowy 2002 5 82 85   167
T28 Kunc Leszek Keysborough Golf Club 7,2 79 89   168
T28 Korbasiewicz Maciej Krakowski Klub Golfowy 2002 11,5 83 85   168
T28 Iwanowski Paweł Toya Golf & Country Club Wrocław 9,4 85 83   168
T28 Sadka Bogdan Amber Baltic Golf Club 12,4 84 84   168
32 Lampart Roman Kamień Country Club 10 86 85   171
T33 Chyziak Jacek Kalinowe Pola Golf Club 10,4 86 86   172
T33 Michałowski Marek First Warsaw Golf & Country Club 11,9 84 88   172
T35 Zadrożny Kazimierz Toya Golf & Country Club Wrocław 12,1 87 86   173
T35 Siwon Marian Opolski Klub Golfowy 11,2 90 83   173
T35 Konieczny Jan Wielkopolski Klub Golfowy 11,2 87 86   173
T35 Warwas Dariusz PAGA 10 93 80   173
39 Kamiński Dariusz Tyski Klub Golfowy 11,8 85 89   174
T40 Folta Zbigniew Sierra Golf Club  10,7 87 88   175
T40 Siewiera Grzegorz Mazury Golf & Country Club 11,4 88 87   175
T40 Wawrzyński Mariusz Kamień Country Club 12,9 90 85   175
T43 Woltersom Alexander Binowo Park Golf Club 9,1 87 89   176
T43 Kolep Franz Golf Club Seddiner See 18,1 86 90   176
45 Dudziński Marcin Olympic Golf Club 8,9 85 92   177
T46 Reda Mirosław First Warsaw Golf & Country Club 10 94 84   178
T46 Zieliński Grzegorz Golf Park Józefów 10 88 90   178
T48 Arys Karol Binowo Park Golf Club 11,4 91 88   179
T48 Brodowska Małgorzata Tokary Golf Club 10,6 92 87   179
T48 Konieczna Sławomira Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 12,1 90 89   179
T51 Zalewski Krzysztof Modry Las Golf Club 14 90 90   180
T51 Pawlik Andrzej Krakowski Klub Golfowy 2002 8,2 92 88   180
T53 Wentland Andrzej Modry Las Golf Club 11,7 93 88   181
T53 Stanisławski Jerzy Kalinowe Pola Golf Club 13,6 92 89   181
55 Majewski Ryszard Modry Las Golf Club 17,7 90 92   182
T56 Duda Konrad Klub Golfowy Wierzchowiska 15,1 96 87   183
T56 Rottau Henryk Toya Golf & Country Club Wrocław 14,9 89 94   183
T56 Kokocinska Jarek FESLOV GK 10,7 92 91   183
T56 Kazimieruk Krzysztof Kalinowe Pola Golf Club 12,1 90 93   183
T56 Cesarz Adam Śląski Klub Golfowy 13,2 90 93   183
61 Werens Józef Kalinowe Pola Golf Club 12,7 90 94   184
T62 Heitman Udo GC Varus Niedersachen 10,6 94 91   185
T62 Jędrzejczyk Józef Jerzy Sobienie Królewskie Golf & Country Club 15,3 89 96   185
64 Pietryga Bartosz Wielkopolski Klub Golfowy 15,1 97 89   186
T65 Rapca Henryk Modry Las Golf Club 13,4 95 92   187
T65 Komorowski Włodzimierz Wielkopolski Klub Golfowy 16,7 89 98   187
T67 Bujas Marian Śląski Klub Golfowy 13,5 89 99   188
T67 Sławek Wiesław Royal Kraków Golf & Country Club 14,6 99 89   188
69 Sech Łukasz Waremunde Golf Club 16,9 101 88   189
T70 Sobolewski Ryszard Tokary Golf Club 14,2 94 96   190
T70 Masztalerz Krzysztof Wielkopolski Klub Golfowy 15,5 89 101   190
T70 Staszowski Jerzy First Warsaw Golf & Country Club 17,7 97 93   190
T70 Szkudlarek Maciej Play Golf Club 18,8 94 96   190
T70 Jaros Rafał Modry Las Golf Club 11,9 91 99   190
T75 Lubka Zbigniew Wielkopolski Klub Golfowy 13,8 90 101   191
T75 Łącki Artur Amber Baltic Golf Club 20,4 97 94   191
T75 Meyer Gerald Golf in Wall 15,9 97 94   191
78 Szmidt Beata Toya Golf & Country Club Wrocław 10,5 100 92   192
T79 Marszałek Sławomir Golf Park Józefów 12,1 97 96   193
T79 Jaklund Anette Binowo Park Golf Club 14,2 99 94   193
T81 Izbicki Marzena GC Varus Niedersachen 14,6 97 97   194
T81 Więckowski Paweł Kalinowe Pola Golf Club 14,4 97 97   194
T81 Izbicki Wojciech GC Varus Niedersachen 18,8 92 102   194
T81 Kokocinska Irena FESLOV GK 11,7 95 99   194
T81 Bazyly Paweł Bydgoski Klub Golfowy 16,3 96 98   194
T86 Chrząstek Józef Śląski Klub Golfowy 11,2 92 104   196
T86 Szymański Adam Royal Kraków Golf & Country Club 18,5 97 99   196
T86 Wenclewicz Adam Malmö-Burlöv GK 13 94 102   196
89 Karwacka-Pawul Agnieszka Royal Golf Club Wilanów 17,4 102 96   198
90 Wawrzyńska Beata Kamień Country Club 16,7 101 98   199
91 Kamińska Monika Tyski Klub Golfowy 20,7 104 103   207
T92 Kaminski Anna Golf Club Eschenried 20,9 104 105   209
T92 Smaga Aleksandra Olympic Golf Club 21,2 106 103   209
94 Burdzy Jerzy Mazury Golf & Country Club 9,8 98 86   184
95 Twarowski Rafał First Warsaw Golf & Country Club 16,1 96 95   191
T96 Marchlewski Stanisław Tatfort Golf Club 21,1 98 99   197
T96 Głowacki Robert Wielkopolski Klub Golfowy 15,5 101 96   197
T96 Piesik Robert Binowo Park Golf Club 13,3 94 103   197
T96 Schulze Roland Baltic Hills 15,6 101 96   197
T96 Fedorczuk Roman Klub Golfowy Lisia Polana 13,9 99 98   197
T101 Rutowski Tomasz Kalinowe Pola Golf Club 19 105 93   198
T101 Śniegocki Mariusz Kalinowe Pola Golf Club 12,9 91 107   198
T103 Kruk Wojciech Kalinowe Pola Golf Club 20,8 99 100   199
T103 Berezinski Jaroslaw Golf Range - Bremen 11,3 102 97   199
T105 Sobiesiak Marcin Toya Golf & Country Club Wrocław 17,2 103 97   200
T105 HAWRO LESZEK Amber Baltic Golf Club 22,2 97 103   200
107 Grzybek Piotr Modry Las Golf Club 21,7 103 100   203
T108 Bahn Dietmar Baltic Hills 17 102 102   204
T108 Mikołajczak Jan Wielkopolski Klub Golfowy 19,8 97 107   204
T108 Toboła Adam Kalinowe Pola Golf Club 22,7 104 100   204
T108 Karczewicz Zdzisław Amber Baltic Golf Club 22,7 97 107   204
T108 Olewnik Tadeusz Binowo Park Golf Club 18,3 101 103   204
113 Charłampowicz-Jabłoński Marcin Kalinowe Pola Golf Club 21,1 104 101   205
114 Kruk Wojciech jnr Kalinowe Pola Golf Club 22,4 105 101   206
115 Ratajczak Jerzy Kamień Country Club 19 104 105   209
116 Warmbier Łukasz Kamień Country Club 21,8 111 99   210
T117 Zdanowski Zbigniew Lunds Akademiska GK 19,7 103 108   211
T117 Roman Izabela Binowo Park Golf Club 20,1 104 107   211
T119 Rutowska Monika Wielkopolski Klub Golfowy 15,5 108 104   212
T119 Krawczyk Krzysztof Amber Baltic Golf Club 18,3 99 113   212
121 Dróżdż Andrzej Tatfort Golf Club 17,2 107 107   214
T122 Śniegocka Marzena Kalinowe Pola Golf Club 20,9 111 104   215
T122 Chrząstek Lidia Śląski Klub Golfowy 27,6 105 110   215
124 Sobaszkiewicz Paweł Wielkopolski Klub Golfowy 19,6 106 110   216
T125 Litwiniuk Jerzy Bydgoski Klub Golfowy 19,3 111 106   217
T125 Kaczmarek Ryszard Bydgoski Klub Golfowy 19,7 108 109   217
T125 Fortuna - Bujas Elżbieta Śląski Klub Golfowy 19,2 113 104   217
T125 Ratajczak Beata Wielkopolski Klub Golfowy 17,8 107 110   217
129 Szymczak Jerzy Binowo Park Golf Club 23 112 106   218
130 Wieczorek Ryszard Opolski Klub Golfowy 22,3 107 112   219
131 WINNICKA-HAWRO GRAŻYNA Amber Baltic Golf Club 30,9 112 109   221
T132 Bednarek Zielińska Beata Golf Park Józefów 20,9 112 110   222
T132 Kaczmarek Mirosław Amber Baltic Golf Club 17,7 112 110   222
134 Litwiniuk Janina Bydgoski Klub Golfowy 24,8 112 113   225
135 Cieślik Andrzej Amber Baltic Golf Club 25,2 120 107   227
136 Czarnowski Dariusz Golfstok Białystok 30 112 116   228
T137 Bednarczuk Adam Przytok Golf Resort 21 123 107   230
T137 Kaminski Volker Golf Club Eschenried 23,6 115 115   230
T137 Cesarz Danuta Śląski Klub Golfowy 23,7 119 111   230
140 Freiherr Danuta Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 25,7 116 115   231
141 Sławek Beata Kraków Valley Golf & Country Club 24 120 112   232
142 Czerwińska Aneta Mazury Golf & Country Club 30,2 116 122   238
143 Zatylny Jerzy Przytok Golf Resort 24,5 111 129   240
144 Stachowiak Krzysztof Modry Las Golf Club 32,2 122 119   241
145 Wietrzyk Eugeniusz Koniński Klub Golfowy 36 121 127   248
146 Krawczyk Ewa Amber Baltic Golf Club 36 127 124   251
147 Iżykowski Jacek Binowo Park Golf Club 36 128 124   252
T148 Chrobok Gerhard Śląski Klub Golfowy 29,6 127 126   253
T148 Dadańska Anna Golf Range - Bremen 26,5 119 134   253
150 Chrobok Ewa Śląski Klub Golfowy 37 133 131   264
T151 Kukla Paweł Wielkopolski Klub Golfowy 38 135 134   269
T151 Garda Krzysztof Kamień Country Club 54 139 130   269
153 Czarnowska Bogusława Golfstok Białystok 36 133 138   271
154 Mazurkiewicz Monika Binowo Park Golf Club 29,3 137 143   280
155 Garda Joanna Kamień Country Club 54 145 145   290
NS Świtalski Janusz Marian Binowo Park Golf Club 12,8        
DQ Ratajczak Tadeusz Wielkopolski Klub Golfowy 17,4 106 107    
DQ Mazurkiewicz Przemysław Binowo Park Golf Club 14,2 92 84    
Wyniki stroke play netto