Turniej 3-dniowy - Dzień startu: Czwartek - Format: Strokeplay

 

Turniej Polonia Cup 2018 odbędzie się w Amber Baltic Golf Club po raz dwudziesty trzeci i jest najstarszym cyklicznym turniejem amatorskim w Polsce.

Ogromny sukces poprzednich edycji tego turnieju powoduje zwiększające się z roku na rok zainteresowanie tą imprezą.

Ideą powstania turnieju Polonia Cup była integracja środowiska polskich golfistów z „golfową Polonią” oraz z grającymi w golfa cudzoziemcami, zawodowo lub rodzinnie związanymi z naszym krajem. W każdej z edycji turnieju specjalny puchar i nagrodę otrzymuje najlepszy golfista - Polonus, a zwycięzcy są wyłaniani w kategorii kobiet, mężczyzn i juniorów.

Sponsorem Tytularnym tegorocznej edycji turnieju został autoryzowany dealer Volvo firma Auto Bruno.

W gronie sponsorów znalazły się firmy reprezentujące zarówno branżę finansów i nieruchomości – M Leasing, Nieruchomości Baszta,  branżę hotelarską: Marena Wellness & Spa, Vienna House Amber Baltic jak również branżę golfową: Ticad, BogiGolf, Golf Masters. Tak liczne grono Sponsorów gwarantuje atrakcyjne nagrody - sprzęt golfowy topowych marek czy vouchery pobytowe w znanych hotelach. Nagrodę specjalną „Samochód Volvo XC60 na Weekend” ufundował Sponsor Tytularny turnieju firma Auto Bruno.

Turniej odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Polskiego Związku Golfa.

 Program tegorocznej edycji turnieju Polonia Cup przedstawia się bardzo atrakcyjnie. Zaczynamy prezentacją samochodów marki Volvo, która będzie trwała przez wszystkie dni turnieju. W czwartek, podczas pierwszej rundy turnieju odbędzie się konkurs Hole-in-One na dołku nr 14 – do wygrania wózek elektryczny Ticad Liberty. Firma Pieroth zaprasza do restauracji klubowej na degustację win, a zwieńczeniem turnieju będzie sobotnia Gala w Vienna House Amber Baltic, poprzedzona imprezą „before party” w nowo otwartej Piano Cafe Międzyzdroje.

 

3 runda - Lista startowa
Regulamin turnieju

XXII  Polonia Cup by Volvo Auto Bruno
09-11.08.2018
REGULAMIN TURNIEJU ZASADY GRY

 1. Zawody będą rozgrywane według Reguł Golfa zatwierdzonych przez R&A Rulet Limited oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.
 2. Piłki używane do gry w Turnieju muszą być zarejestrowane na liście Conforming Golf Balls zatwierdzonej przez R&A.
 3. Zawodnicy muszą być ubrani w koszulki z kołnierzykiem. Wymagane są buty golfowe. Noszenie jeansów jest zabronione.
 4. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany regulaminu turnieju  przed rozpoczęciem pierwszej rundy turnieju .Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.abgc.pl  oraz wywieszona w biurze zawodów.
 5. Zdawanie kart wyników
   1. Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza , którego jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i  kompletnych wyników oraz  za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Zawodów  przez osobę wskazaną przez  Komitet Turnieju  w czasie do 15 minut  od zakończenia rundy .
   2. Jeżeli zawodnik nie zda  swojej karty zgodnie z powyższym zapisem , może zostać zdyskwalifikowany , chyba , że okoliczności  dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary ( Reg.6-6.b).
   3. Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oznacza „ oficjalne ogłoszenie wyniku”.
 6. Format Turnieju - Zawody odbywają się w formacie 54 dołki Stroke play w dwóch kategoriach: brutto i netto

08 sierpnia

Runda treningowa

09 sierpnia

18 dołków Stroke play

10 sierpnia

18 dołków Stroke play - cut

11 sierpnia

18 dołków Stroke play
90 graczy i wyniki równorzędne

 1. Uprawnieni do gry w turnieju- amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited.

-     zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG na dzień rejestracji do turnieju
-     zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP

 1. Zawody są rozgrywane w formule "open" - dopuszczony jest udział zawodników z krajów innych niż Polska pod warunkiem, że spełniają formalne wymagania co do czasu zgłoszenia i limitu Hcp.
 2. Limit handicapu wynosi: dla mężczyzn 24, dla kobiet 28
 3. Limit zawodników: 168 osób.
 4. Tees: panowie – żółte tees, panie – czerwone tees. Juniorzy i juniorki do lat 12 (na 01.01.2018) – czerwone tees. Panowie od 70 lat (ukończone na dzień 01.01.2018) – obowiązkowo czerwone tees.
 5. Kolejność startu pierwszego i drugiego dnia będzie ustalana na podstawie losowania zawodników w poszczególnych grupach HCP( pierwsza grupa HCP 0-9.0, druga grupa HCP 9.1 – 18.0, trzecia grupa HCP 18.1-28 ) . Komitet może zezwolić na jednoczesny start z tees 1 i 10. Komitet nie będzie brał pod uwagę indywidualnych żądań zmian czasu startu jeśli nie zostały one zgłoszone do Komitetu Turnieju do dnia 08.08.2018 do godz. 12:00.
 6. Każdy zawodnik powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu wyznaczonym przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikującej (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia. Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu.
 7. Szczególnemu nadzorowi podlegać będzie tempo gry co do zgodności z tabelą czasów. Karą za opóźnianie gry dla zawodnika jest:

-  pierwsze wykroczenie – 1 uderzenie karne
-  drugie wykroczenie – 2 uderzenia karne
-  następne - dyskwalifikacja.
14. Dogrywka - w przypadku równych wyników decydujących o pierwszym miejscu w kategorii brutto         odbędzie się dogrywka w systemie "nagłej śmierci" zaraz po zakończeniu rundy zasadniczej. Dogrywka zaczyna się od dołka nr 1,2,9  do momentu wygrania dołka przez któregoś z zawodników.  O pozostałych miejscach nagradzanych (2 i 3 miejsce) rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek pola ostatniej rundy.

15. Zawieszenie gry:

   • ze względu na złą pogodę:
 • jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.
 • Jeżeli nie będzie możliwe rozegranie przynajmniej jednej rundy (18 dołków) turniej będzie anulowany.

b) z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do reg. 6-8B)
-  jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.

 • sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:                                                          * natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny,                                     * przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny,                                             * wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny.
 1. Używanie środków dopingujących jest niedozwolone.
 2. Używanie sprzętu elektronicznego m.in. walkie-talkie, telefony komórkowe, pagery jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.
 3. Gracze podczas tego turnieju mogą używać urządzeń  do pomiaru odległości .Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia do  wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących  mieć wpływ na jego grę ( np. stopień nachylenia terenu , prędkość wiatru itp. ) , narusza Regułę 14-3.
 4. Wózki golfowe samojezdne (typu melex)
 • używanie wózków golfowych samojezdnych podczas rundy regulaminowej jest zabronione. Komitet Organizacyjny Turnieju może zezwolić na używanie samojezdnych wózków golfowych w uzasadnionych przypadkach.
 • Kara za złamanie reguły: dwa punkty karne za każdy dołek, na którym to nastąpiło; maksymalna kara podczas jednej rundy: cztery uderzenia. Jeżeli złamanie tej reguły miało miejsce między dwoma dołkami, kara dwóch uderzeń wymierzona jest na drugim dołku
 1. Punkty rankingowe za udział w Polonii Cup zostaną przyznane członkom PZG zgodnie z Regulaminem Rankingu PZG.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE / REJESTRACJA

 1. Zgłoszenia mogą być dokonywane poprzez stronę www.abgc.pl, pzgolf.pl, osobiście w recepcji klubu, telefonicznie pod nr 514 021 218, 91 3265110 lub mailowo Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
 2. fomularze do pobrania: z Fomularz
 3. Zawodnicy zgłoszeni do Turnieju muszą odpowiadać Statusowi Golfisty Amatora.
 4. Udział w turnieju należy potwierdzić nie później niż do 05.08.2018 do godziny 16:00.
 5. Opłata wpisowa wynosi: dla gości 550 PLN , dla gości juniorów 350 PLN, dla członków ABGC 300 PLN, dla członków ABGC juniorów 250 PLN  i musi zostać zapłacona do dnia 05.08.2018.
 6. Jeśli po upływie terminu zgłoszenia nie zostanie osiągnięty limit zawodników uprawnionych do gry organizator ma prawo dokooptować zawodników nie spełniających wymogów formalnych lecz nie więcej niż do górnego limitu graczy, a o kolejności przyjmowania zawodników decyduje lepszy Hcp zawodnika. 
 7. Dane do przelewu Amber Baltic Club sp. z o.o. Bałtycka 13, 72-514 Kołczewo Bank Spółdzielczy,
  nr konta: IBAN PL86 9393 0000 0018 1480 2000 0010
  SWIFT: GBWCPLPP

 

TROFEA I NAGRODY
 
Zwycięzcą turnieju zostaje gracz (powyżej 18 lat), który grając z przypisanych regulaminem tee uzyska najmniejszą ilość uderzeń podczas trzech rund turnieju.

Trofea i nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach:

 • Stroke play brutto – klasyfikacja generalna
  • Zwycięzca Polonii Cup
  • panowie za 1-sze, 2-gie i 3-cie miejsca
  • panie za 1-sze, 2-gie i 3-cie miejsca
  • juniorzy (do lat 18 na 01.01.2018 kat. łączna dla dziewcząt i chłopców) za 1-sze miejsce
  • seniorzy (powyżej 50 lat na dzień 01.01.2018)  kat.  kobiet za 1-sze miejsce, kat. mężczyzn za 1-sze,
  • super senior (powyżej 70 lat na dzień 01.01.2018 kat. łączna kobiet i  mężczyzn)  za   1–sze miejsce
  • najlepszy zawodnik Polonii
 • Stroke play netto – klasyfikacja łączna dla wszystkich zawodników (po trzech rundach turnieju)
  •  za 1-sze, 2-gie i 3-cie miejsce
   • Nagrody w konkursach „Longest Drive” i „Nearest to the pin”  dla kobiet i mężczyzn

W uzasadnionych przypadkach  Komitet ma prawo do innego rozdziału nagród.

 

KOMITET TURNIEJU

Powołuje się Komitet Turnieju w składzie:

 

1. Andrzej Person – Honorowy Prezes Polskiego Związku Golfa

2. Andrzej Kaliński – Przewodniczący Komitetu Turnieju

3. Mirosław Kaczmarek – Członek Komitetu Turnieju

4. Andrzej Cieślik – Członek Komitetu Turnieju

5. Małgorzata Marchelak – Członek Komitetu Turnieju

6. Krzysztof Góra – Sędzia Główny

 

Komitet Turnieju wspólnie z sędziami będzie podejmował wszelkie decyzje dotyczące organizacji i przebiegu Turnieju oraz interpretował wszelkie zasady organizacji ww. Turnieju z Regułami Golfa.
Przewodniczący Komitetu Turnieju w szczególnych przypadkach ma prawo do zmiany składu Komitetu Turnieju

Wyniki stroke play brutto
Pozycja Nazwisko i imię Klub HCP R1 R2 R3 Suma
1 Kasprowicz Michał Gradi Golf Club 5,2 71 74 77 222
2 Gawroński Grzegorz Amber Baltic Golf Club 4,6 78 74 74 226
3 Piętka Jan Kraków Valley Golf & Country Club 2,4 76 76 74 226
4 Szałagan Jan Toya Golf & Country Club Wrocław 5,9 79 74 74 227
5 Sęk Ireneusz Kalinowe Pola Golf Club 4,4 75 77 75 227
6 Czerkawski Mariusz First Warsaw Golf & Country Club 4,4 76 74 77 227
7 Konieczny Mariusz Amber Baltic Golf Club 5,5 79 75 74 228
8 Mueler Frank Baltic Hills Golf Club 4,5 75 75 78 228
9 Kamiński Robert Amber Baltic Golf Club 5,6 81 78 76 235
10 Duczmal Marianna Kalinowe Pola Golf Club 5,3 79 78 78 235
11 Grzelak Paweł Amber Baltic Golf Club 9,9 77 80 79 236
12 Garamaj Seweryn Klub Golfowy Wierzchowiska 9,9 79 78 84 241
13 Odzimek Maciej Wielkopolski Klub Golfowy 6,3 84 77 81 242
14 Wojtowicz Jarosław Falkenbergs Golfklub 8,2 80 81 82 243
15 Stasiak Andrzej Klub Golfowy Wierzchowiska 8 83 83 78 244
16 Zieliński Grzegorz Golf Park Józefów 10,5 80 81 83 244
17 Kwoka Marek Kraków Valley Golf & Country Club 9,3 86 83 79 248
18 Cioczek Tomasz Klub Golfowy Wierzchowiska 7,9 82 82 84 248
19 Chyziak Jacek Kalinowe Pola Golf Club 8,3 77 84 87 248
20 Sykulski Jacek Bogusław Binowo Park Golf Club 9,8 83 83 85 251
21 Mendak Kazimierz Binowo Park Golf Club 8,3 89 84 80 253
22 Jaros Rafał Modry Las Golf Club 12,8 84 80 89 253
23 Warwas Dariusz PAGA GOLF CLUB 11 80 81 93 254
24 Iwanowski Paweł Toya Golf & Country Club Wrocław 10,8 84 85 86 255
25 Seraffin Damian Lunds Akademiska Golfklub 9,1 89 77 89 255
26 Szewczyk Jarosław A&A Golf Club 9,5 83 90 83 256
27 Lehnig Kay Baltic Hills Usedom 8,7 85 86 85 256
28 Jędrzejczyk Józef Jerzy Sobienie Królewskie Golf & Country Club 15,3 86 88 83 257
29 Zadrożny Kazimierz Toya Golf & Country Club Wrocław 11,7 88 90 80 258
30 Konieczny Jan Wielkopolski Klub Golfowy 11,2 91 89 80 260
31 Chrząstek Józef Śląski Klub Golfowy 11,6 91 91 80 262
32 Lampart Roman Amber Baltic Golf Club 10,6 81 91 90 262
33 Korona Henryk Malmo Burlov GolfKlub 13,9 92 79 91 262
34 Flynn Billy Golf Club Seddiner See 9,2 82 87 93 262
35 Kokocińska Irena Eslovs Golfklub 11,7 90 90 83 263
36 Sokołowska Bożena Saureland Golf Club 11,4 91 89 83 263
37 Sadka Bogdan Amber Baltic Golf Club 16,3 94 82 87 263
38 Folta Zbigniew Sierra Golf Club  12,2 95 83 86 264
39 Drzewiecki Sebastian Kalinowe Pola Golf Club 11,6 91 86 87 264
40 Wenclewicz Adam Malmo Burlov GolfKlub 12 88 87 89 264
41 Bazyly Paweł Bydgoski Klub Golfowy 19,9 86 87 91 264
42 Lewicki Grzegorz Modry Las Golf Club 16,6 84 89 92 265
43 Kokociński Jarsolaw Eslovs Golfklub 10,4 94 89 83 266
44 Paszynin Jakub Mazury Golf & Country Club 10,6 93 83 90 266
45 Sobolewski Ryszard Tokary Golf Club 17,7 89 97 81 267
46 Arys Karol Binowo Park Golf Club 11,1 94 87 86 267
47 Credner Karl Golf Club Seddiner See 15,7 91 86 90 267
48 Rzęsa Ryszard Kamień Country Club 12,8 93 89 86 268
49 Sokołowski Jan Sauerland Golf Glub 11 86 91 93 270
50 Rogoziński Roman Binowo Park Golf Club 13,2 95 90 87 272
51 Strassberg Jurand Lunds Akademiska Golfklub 18,3 88 91 93 272
52 Wojtas Grzegorz Binowo Park Golf Club 14,7 89 101 83 273
53 Cesarz Adam Śląski Klub Golfowy 12,6 92 89 93 274
54 Lubka Zbigniew Wielkopolski Klub Golfowy 13,7 92 88 94 274
55 Niemiec Sławomir Modry Las Golf Club 16 89 95 91 275
56 Śniegocki Mariusz Kalinowe Pola Golf Club 12,1 90 96 90 276
57 Marszałek Sławomir Golf Park Józefów 12,2 90 93 93 276
58 Nordstrom Borje Eksholmas Golf Club 13,6 92 90 94 276
59 Doebel Antje Sporting Club Berlin 10,8 94 93 90 277
60 Wentland Andrzej Modry Las Golf Club 12,9 100 93 86 279
61 Szymański Adam Royal Kraków Golf & Country Club 19,2 97 94 88 279
62 Litwiniuk Jerzy Bydgoski Klub Golfowy 18,4 94 90 95 279
63 Głowacki Robert Kalinowe Pola Golf Club 15,1 94 95 91 280
64 Jaklund Anette Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 16,3 89 97 94 280
65 Kusiak Robert Sobienie Królewskie Golf & Country Club 10,2 91 102 88 281
66 Franka Paweł Play Golf Club 14,1 92 95 94 281
67 Kolep Franz Golf Club Seddiner See 18,1 91 95 95 281
68 Bahn Dietmar Baltic Hills Golf Club 19 91 94 96 281
69 Duda Konrad Klub Golfowy Wierzchowiska 17,2 90 90 101 281
70 Izbicki Marzena Golf Club Niedersachsen 15,1 88 97 97 282
71 Pieński Maciej Kalinowe Pola Golf Club 16,1 94 97 95 286
72 Majewski Ryszard Modry Las Golf Club 16,2 100 96 91 287
73 Schulze Roland Baltic Hills Golf Club 15,2 95 97 95 287
74 Pieprzyca Wojciech Royal Kraków Golf & Country Club 17,7 96 90 101 287
75 Guerack Thomas Baltic Hills Usedom 13,2 93 101 97 291
76 Franka Dominique Play Golf Club 15 92 102 97 291
77 Karczewicz Zdzisław Amber Baltic Golf Club 21,8 95 102 97 294
78 Rutowska Monika Gradi Golf Club 12,7 97 101 97 295
79 Staszowski Jerzy First Warsaw Golf & Country Club 18,9 100 102 94 296
80 Izbicki Wojciech Golf Club Niedersachsen 18 102 100 95 297
81 Zdanowski Zbigniew Lunds Akademiska Golfklub 18,6 101 101 95 297
82 Kruk Wojciech Kalinowe Pola Golf Club 20,4 90 98 110 298
83 Konieczna Marta Wielkopolski Klub Golfowy 20,5 101 100 98 299
84 Kaczmarek Mirosław Amber Baltic Golf Club 20,2 93 107 99 299
85 Łącki Artur Amber Baltic Golf Club 19,5 101 100 99 300
86 Konieczna Hanna Wielkopolski Klub Golfowy 20,5 102 100 99 301
87 Toboła Adam Kalinowe Pola Golf Club 22,2 102 100 101 303
88 Komorowski Włodzimierz Wielkopolski Klub Golfowy 18,6 101 97 105 303
89 Olewnik Tadeusz Binowo Park Golf Club 20,5 102 99 103 304
90 Dobicki Jędrzej Wielkopolski Klub Golfowy 24,2 102 101   203
91 Goli Mikołaj Armada Golf Club 29,7 98 106   204
92 Śniegocka Marzena Kalinowe Pola Golf Club 19,9 102 102   204
93 Wieczorek Ryszard Opolski Klub Golfowy 21,6 98 107   205
94 Roman Izabela Binowo Park Golf Club 19,7 99 106   205
95 Przybylski Henryk Panorama Golf Club 18,6 102 103   205
96 Więckowski Paweł Kalinowe Pola Golf Club 13,5 105 100   205
97 Kruk Wojciech jnr Kalinowe Pola Golf Club 21,6 103 103   206
98 Sobaszkiewicz Paweł Wielkopolski Klub Golfowy 19,8 96 114   210
99 Szkudlarek Maciej Kalinowe Pola Golf Club 17,9 109 102   211
100 Krzyżaniak Jacek Wielkopolski Klub Golfowy 24,1 101 112   213
101 Krawczyk Krzysztof Play Golf Club 17,7 105 109   214
102 Kozłowski Jacek SPAR Polska Golf Club 17,8 111 107   218
103 Skowron Marek Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 23,1 105 114   219
104 Cieślik Andrzej Amber Baltic Golf Club 28,6 111 110   221
105 Cesarz Danuta Śląski Klub Golfowy 22,9 110 114   224
106 Chrząstek Lidia Śląski Klub Golfowy 27 118 107   225
107 Jesiołkiewicz Anna Wielkopolski Klub Golfowy 23,9 112 114   226
108 Śniechowski Krzysztof Royal Golf Club Wilanów 28,1 119 110   229
109 Brończyk Maciej Bydgoski Klub Golfowy 36 114 124   238
110 Bućko Krzysztof Kalinowe Pola Golf Club 32,9 114 126   240
RET Korwin-Piotrowski Piotr Binowo Park Golf Club 19,5 130      
RET Piotrowski Andrzej Amber Baltic Golf Club 19 108 91    
RET Masztalerz Krzysztof Wielkopolski Klub Golfowy 18,8 103 97    
NS Kazimieruk Krzysztof Kalinowe Pola Golf Club 12,6 89 86    
DQ Komoński Sławomir Armada Golf Club 3,8 79 79 77  
Wyniki stroke play netto
Pozycja Nazwisko i imię Klub HCP R1 R2 R3 Suma
1 Bazyly Paweł Bydgoski Klub Golfowy 19,9 66 67 71 204
2 Kasprowicz Michał Gradi Golf Club 5,2 68 71 74 213
3 Szałagan Jan Toya Golf & Country Club Wrocław 5,9 75 70 70 215
4 Sadka Bogdan Amber Baltic Golf Club 16,3 78 66 71 215
5 Zieliński Grzegorz Golf Park Józefów 10,5 71 72 74 217
6 Lewicki Grzegorz Modry Las Golf Club 16,6 68 73 76 217
7 Garamaj Seweryn Klub Golfowy Wierzchowiska 9,9 71 70 76 217
8 Jaros Rafał Modry Las Golf Club 12,8 72 68 77 217
9 Strassberg Jurand Lunds Akademiska Golfklub 18,3 70 73 75 218
10 Konieczny Mariusz Amber Baltic Golf Club 5,5 76 72 71 219
11 Gawroński Grzegorz Amber Baltic Golf Club 4,6 76 72 72 220
12 Sęk Ireneusz Kalinowe Pola Golf Club 4,4 73 75 73 221
13 Czerkawski Mariusz First Warsaw Golf & Country Club 4,4 74 72 75 221
14 Szymański Adam Royal Kraków Golf & Country Club 19,2 78 75 69 222
15 Mueler Frank Baltic Hills Golf Club 4,5 73 73 76 222
16 Kamiński Robert Amber Baltic Golf Club 5,6 77 74 72 223
17 Duczmal Marianna Kalinowe Pola Golf Club 5,3 75 74 74 223
18 Korona Henryk Malmo Burlov GolfKlub 13,9 79 66 78 223
19 Kwoka Marek Kraków Valley Golf & Country Club 9,3 78 75 71 224
20 Bahn Dietmar Baltic Hills Golf Club 19 72 75 77 224
21 Warwas Dariusz PAGA GOLF CLUB 11 70 71 83 224
22 Zadrożny Kazimierz Toya Golf & Country Club Wrocław 11,7 77 79 69 225
23 Iwanowski Paweł Toya Golf & Country Club Wrocław 10,8 74 75 76 225
24 Litwiniuk Jerzy Bydgoski Klub Golfowy 18,4 76 72 77 225
25 Stasiak Andrzej Klub Golfowy Wierzchowiska 8 77 77 72 226
26 Piętka Jan Kraków Valley Golf & Country Club 2,4 76 76 74 226
27 Niemiec Sławomir Modry Las Golf Club 16 73 79 75 227
28 Grzelak Paweł Amber Baltic Golf Club 9,9 74 77 76 227
29 Sykulski Jacek Bogusław Binowo Park Golf Club 9,8 75 75 77 227
30 Chyziak Jacek Kalinowe Pola Golf Club 8,3 70 77 80 227
31 Karczewicz Zdzisław Amber Baltic Golf Club 21,8 73 80 75 228
32 Konieczny Jan Wielkopolski Klub Golfowy 11,2 81 79 70 230
33 Kokocińska Irena Eslovs Golfklub 11,7 79 79 72 230
34 Sokołowska Bożena Saureland Golf Club 11,4 80 78 72 230
35 Jędrzejczyk Józef Jerzy Sobienie Królewskie Golf & Country Club 15,3 77 79 74 230
36 Odzimek Maciej Wielkopolski Klub Golfowy 6,3 80 73 77 230
37 Cioczek Tomasz Klub Golfowy Wierzchowiska 7,9 76 76 78 230
38 Duda Konrad Klub Golfowy Wierzchowiska 17,2 73 73 84 230
39 Sobolewski Ryszard Tokary Golf Club 17,7 77 85 69 231
40 Wojtas Grzegorz Binowo Park Golf Club 14,7 75 87 69 231
41 Folta Zbigniew Sierra Golf Club  12,2 84 72 75 231
42 Wenclewicz Adam Malmo Burlov GolfKlub 12 77 76 78 231
43 Seraffin Damian Lunds Akademiska Golfklub 9,1 81 69 81 231
44 Chrząstek Józef Śląski Klub Golfowy 11,6 81 81 70 232
45 Mendak Kazimierz Binowo Park Golf Club 8,3 82 77 73 232
46 Rzęsa Ryszard Kamień Country Club 12,8 81 77 74 232
47 Szewczyk Jarosław A&A Golf Club 9,5 75 82 75 232
48 Jaklund Anette Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 16,3 73 81 78 232
49 Drzewiecki Sebastian Kalinowe Pola Golf Club 11,6 81 76 77 234
50 Toboła Adam Kalinowe Pola Golf Club 22,2 79 77 78 234
51 Lehnig Kay Baltic Hills Usedom 8,7 78 79 78 235
52 Lubka Zbigniew Wielkopolski Klub Golfowy 13,7 79 75 81 235
53 Lampart Roman Amber Baltic Golf Club 10,6 72 82 81 235
54 Rogoziński Roman Binowo Park Golf Club 13,2 83 78 75 236
55 Konieczna Marta Wielkopolski Klub Golfowy 20,5 80 79 77 236
56 Pieprzyca Wojciech Royal Kraków Golf & Country Club 17,7 79 73 84 236
57 Arys Karol Binowo Park Golf Club 11,1 84 77 76 237
58 Credner Karl Golf Club Seddiner See 15,7 81 76 80 237
59 Nordstrom Borje Eksholmas Golf Club 13,6 79 77 81 237
60 Izbicki Marzena Golf Club Niedersachsen 15,1 73 82 82 237
61 Głowacki Robert Kalinowe Pola Golf Club 15,1 80 81 77 238
62 Konieczna Hanna Wielkopolski Klub Golfowy 20,5 81 79 78 238
63 Pieński Maciej Kalinowe Pola Golf Club 16,1 78 81 79 238
64 Cesarz Adam Śląski Klub Golfowy 12,6 80 77 81 238
65 Flynn Billy Golf Club Seddiner See 9,2 74 79 85 238
66 Kokociński Jarsolaw Eslovs Golfklub 10,4 85 80 74 239
67 Staszowski Jerzy First Warsaw Golf & Country Club 18,9 81 83 75 239
68 Majewski Ryszard Modry Las Golf Club 16,2 84 80 75 239
69 Kaczmarek Mirosław Amber Baltic Golf Club 20,2 73 87 79 239
70 Paszynin Jakub Mazury Golf & Country Club 10,6 84 74 81 239
71 Łącki Artur Amber Baltic Golf Club 19,5 81 80 79 240
72 Wojtowicz Jarosław Falkenbergs Golfklub 8,2 79 80 81 240
73 Sokołowski Jan Sauerland Golf Glub 11 76 81 83 240
74 Olewnik Tadeusz Binowo Park Golf Club 20,5 81 78 82 241
75 Schulze Roland Baltic Hills Golf Club 15,2 80 82 80 242
76 Franka Paweł Play Golf Club 14,1 79 82 81 242
77 Wentland Andrzej Modry Las Golf Club 12,9 88 81 74 243
78 Izbicki Wojciech Golf Club Niedersachsen 18 84 82 77 243
79 Zdanowski Zbigniew Lunds Akademiska Golfklub 18,6 83 83 77 243
80 Śniegocki Mariusz Kalinowe Pola Golf Club 12,1 79 85 79 243
81 Marszałek Sławomir Golf Park Józefów 12,2 79 82 82 243
82 Kolep Franz Golf Club Seddiner See 18,1 79 83 83 245
83 Franka Dominique Play Golf Club 15 77 87 82 246
84 Doebel Antje Sporting Club Berlin 10,8 84 83 80 247
85 Komorowski Włodzimierz Wielkopolski Klub Golfowy 18,6 83 79 87 249
86 Kruk Wojciech Kalinowe Pola Golf Club 20,4 75 83 95 253
87 Kusiak Robert Sobienie Królewskie Golf & Country Club 10,2 82 93 79 254
88 Guerack Thomas Baltic Hills Usedom 13,2 81 89 85 255
89 Rutowska Monika Gradi Golf Club 12,7 85 89 85 259
CUT Dobicki Jędrzej Wielkopolski Klub Golfowy 24,2 77 76   153
CUT Goli Mikołaj Armada Golf Club 29,7 73 81   154
CUT Wieczorek Ryszard Opolski Klub Golfowy 21,6 76 85   161
CUT Kruk Wojciech jnr Kalinowe Pola Golf Club 21,6 81 81   162
CUT Krzyżaniak Jacek Wielkopolski Klub Golfowy 24,1 76 87   163
CUT Śniegocka Marzena Kalinowe Pola Golf Club 19,9 82 82   164
CUT Roman Izabela Binowo Park Golf Club 19,7 79 86   165
CUT Chrząstek Lidia Śląski Klub Golfowy 27 90 79   169
CUT Przybylski Henryk Panorama Golf Club 18,6 84 85   169
CUT Sobaszkiewicz Paweł Wielkopolski Klub Golfowy 19,8 76 94   170
CUT Skowron Marek Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 23,1 81 90   171
CUT Cieślik Andrzej Amber Baltic Golf Club 28,6 86 85   171
CUT Szkudlarek Maciej Kalinowe Pola Golf Club 17,9 91 84   175
CUT Cesarz Danuta Śląski Klub Golfowy 22,9 86 90   176
CUT Jesiołkiewicz Anna Wielkopolski Klub Golfowy 23,9 87 89   176
CUT Śniechowski Krzysztof Royal Golf Club Wilanów 28,1 94 85   179
CUT Więckowski Paweł Kalinowe Pola Golf Club 13,5 92 87   179
CUT Krawczyk Krzysztof Play Golf Club 17,7 88 92   180
CUT Kozłowski Jacek SPAR Polska Golf Club 17,8 93 89   182
CUT Brończyk Maciej Bydgoski Klub Golfowy 36 89 99   188
CUT Bućko Krzysztof Kalinowe Pola Golf Club 32,9 89 101   190
RET Masztalerz Krzysztof Wielkopolski Klub Golfowy 18,8 84 78    
RET Piotrowski Andrzej Amber Baltic Golf Club 19 89 72    
RET Korwin-Piotrowski Piotr Binowo Park Golf Club 19,5 110      
NS Kazimieruk Krzysztof Kalinowe Pola Golf Club 12,6 77 74    
DQ Komoński Sławomir Armada Golf Club 3,8 78 78 76  

 

Sponsorzy